Yaralanmalı Trafik Kazasında Mağdur Kaç Para Tazminat Alabilir?

Yaralanmalı Trafik Kazasında Mağdur Kaç Para Tazminat Alabilir?

Yaşanan herhangi bir trafik kazası sonucunda yaralanan sürücü, yolcu ya da yayaların tazminat davası açma hakları bulunur. Sigorta şirketleri tarafından ödenen tazminat, kaza sonucunda polis tutanağı, aktüerya hesabı gibi belgelere göre belirlenecektir. Sigorta şirketleri, kaza sonucu kişilerin alabileceği tazminat miktarını belirler ve kişilerle uzlaşmaya çalışır. Eğer sigorta şirketinin sunduğu tazminat miktarı yeterli değilse Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesinde de belirtildiği şekilde zarar gören kişi, zorunlu trafik sigortasına öngörülen sınırlar içinde doğrudan dava açabilir. Yaralanmalı trafik kazası tazminat miktarını hesaplamak için bazı kriterler ön plana çıkmaktadır.

Yaralanmalı trafik kazası tazminatı için istenebilecek tazminat Türk Borçlar Kanunu’nun 54. maddesinde belirtilmiştir. Bu noktada kazazedeler tedavi giderlerini, kaza nedeniyle kaybettikleri kazanç kayıplarını, çalışma güçlerinin azalmasından dolayı oluşabilecek zararları kazaya sebep olan kişi ve kurumlardan isteyebilirler. Yaşanan yaralanmalı kazalarda geçici iş göremezlik ve sürekli iş göremezlik tazminatları vardır. Geçici iş göremezlikte, kazazede iyileşene kadar normalde kazandığı paranın belirli bir oranın ödenmesi öngörülürken sürekli iş göremezlikte yaşanan kaza sonucunda oluşan bedensel hasarla işini yerine getiremeyen ya da getirse de diğer kişilere nazaran daha çok efor sarf etmesi gerektiği durumlarda ödenir.

Tek Taraflı Kazalarda Yaralanan Mağdurun Tazminat Hakları

Tek taraflı yaralanmalı kazalarda tek bir sigorta şirketi olduğu için tazminat hakkı elde etmek daha zordur. Tek taraflı kazalarda yolcu konumundaki kişiler, yaralanma sonucunda oluşacak her türlü tedavi gideri, kazanç kaybı sonucu oluşan tazminat hakkı gibi durumlardan yararlanabilirken, sürücü için kusur oranı gibi unsurlar devreye girer. Tek taraflı kazalarda genelde kusur sürücüde olduğu için genelde sürücü konumundaki kişiler tazminat hakkı elde edemez.

Çift Taraflı Kazalarda Yaralanan Mağdurun Tazminat Hakları

Eğer kaza çift taraflı gerçekleştiyse yaralanma sonucu iki aracın zorunlu trafik sigortasından da tazminat alabilirler. Yolcu konumundaki kazazedeler bu haktan tamamıyla yararlanabilirken, sürücülerde kusur oranı gibi etkenler göz önünde bulundurulur. Yaşanan kaza sonucunda sigorta şirketi, poliçede kararlaştırılan miktar doğrultusunda tüm tedavi giderleri, kazanç kaybı sonucu yaşanacak mağduriyet ve çalışma gücünün azalmasından dolayı oluşan kayıpların giderilmesiyle sorumludur.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Miktarı En Fazla Ne Kadar?

Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamında kazaya karışan her kişinin alabileceği maksimum tazminat miktarı vardır. Her sene güncellenen tazminat miktarı, bu sene her kişi için maksimum 360 bin TL olarak hesaplanmıştır. Bu miktar, kaza sonucu oluşan yaralanmaya bağlı olarak indirime neden olabilir. 360 bin TL, yaralanmalı trafik kazası sigorta ödemesi için en üst miktar olarak belirlenmiştir.

Eğer yaralanmalı trafik kazası sonucu ne kadar tazminat alacağınızı merak ediyorsanız, aşağıdaki formu doldurarak alacağınız tazminat miktarını hesaplamak için bizlere gönderebilirsiniz.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama