Yanlış Tedavi Tazminat Danışmanlığı

Yanlış Tedavi Tazminat Danışmanlığı

Doktorun hastasına yanlış tedavi yapması ya da yanlış teşhis koyarak hastanın o değerli zamanını yok etmesi mağdur kişilerin tazminat hakkı elde etmesini sağlar. Yanlış tedavi tazminatı veya malpraktis tazminatı isimleriyle bilinen bu tazminat türü, tedavi etme suretiyle hastayı yanıltan doktora ya da direkt sağlık kuruluşuna karşı açılabilir. Ülkemizde hekimler, hastaların mevcut rahatsızlığını gidermek için ellerindeki tüm imkanları seferber ederler, ancak buna rağmen bazı durumlarda doktor kaynaklı yanlış tedavi ve tıbbi müdahale söz konusu olabilir. Bu tarz durumlarda ise hastanın veya vefat durumunda hasta yakınının tazminat hakkı bulunur.

Yanlış tedavi mağdurları, yanlış teşhis koyan doktor ve sağlık kuruluşuna maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Bu davalara Malpraktis davası denilir.

Malpraktis Nedir?

Hastanın hekimin sorumluluğunda olmasına rağmen, gerekli tüm adımların atılmaması, atılan adımların da yanlış olduğu durumlarda kişiler, Malpraktis davasıyla haklarını arayabilir. Ayrıca hekim dışında, hemşire gibi sağlık görevlilerine, yanlış tedavi uygulamasına sebep olduğu düşünülen hastane ve kurumlara da aynı şekilde malpraktis davası açılabilir.

Yanlış Tedavi Sebebiyle Maddi Tazminat Davası

Hastaneye tedavi amacıyla gelen, ancak yanlış teşhis koyan doktor nedeniyle hem tedavi olamayan hem de farklı rahatsızlıklar yaşayan mağdurlar, bu rahatsızlıklarından dolayı hekim ve hastanelere tazminat davası açabilirler. Bu tazminat davası kapsamında eğer hasta hayattaysa iki farklı haktan yararlanabilir. Bu haklar rahatsızlığın durumuna göre geçici iş göremezlik veya sürekli iş göremezlik tazminatlarıdır. Ancak hasta yanlış tedavi sonucunda hayatını kaybettiyse, hastanın ardında kalan yakınları destekten yoksun kalma tazminatı alabilirler.

Yanlış Tedavi Sebebiyle Manevi Tazminat Davası

Yanlış tedavi tazminatı olarak geçen bir diğer tazminat türü de manevi tazminat davasıdır. Manevi tazminat davasında hasta veya yanlış teşhis sonucu vefat eden kişinin yakınları, yaşadıkları elem ve üzüntüyü biraz olsun hafifletmek için hekim ve hastaneye manevi tazminat davası açabilir. Bu kişiler yanlış tedavi sonucunda fiziksel veya zihinsel bir zarara uğrayan kişiler olduğu gibi vefat eden kişinin yakınları da olabilir.

Ülkemizdeki doktorlar bu konuda oldukça titiz davransa da bazen bilinçli bazen ise farkında olmadan hastaları yanlış tedaviye yönlendirebiliyorlar. Bu durumlardan dolayı mağdur olan hasta veya hasta yakınları ellerine geçen bütün hakları kullanabilirler. Bunun için bir avukatla anlaşılmasını veya danışmanlık hizmetlerinden destek alınmasını öneriyoruz.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin