Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalarda Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalarda Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalarda Trafik Kazası Tazminatı

Artan araç sayısı ve kent merkezlerindeki nüfusun artmasına paralel olarak trafik kazalarının sayısı da her geçen yıl artmaktadır. Hafifi yaralanma, kalıcı sakatlık ya da ölüm ile sonuçlanan, tek taraflı ya da çift taraflı trafik kazalarında mağdurların Türk Borçlar Kanunu’nun 41. 45. ve 47. maddelerine göre kayıp ya da zarara uğrayan kişi ya da kişilerin tazminat alma hakları vardır. Sürekli sakatlanmalı ya da yaralanmalı trafik kazaları için kişinin kendisi, ölümlü trafik kazaları için ise kişinin mirasçıları maddi, manevi kayıpları için tazminat davası açabilir. Trafik kaza tazminatlarının muhatabı Türkiye’de tüm araç sahipleri için zorunlu olan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’dır (Trafik Sigortası).

Kimler Trafik Kazası Tazminatı Alabilir?

Kazanın yaralanmalı ya da ölümlü olması durumuna göre kişinin kendisi ya da mağdurun vefat etmesi durumunda bu durumdan kaynaklı maddi-manevi zarar uğrayan anne, baba, eş, çocuklar, kardeş ya da vefat eden kişinin desteğine muhtaç olan diğer yakınları tazminata hak kazanabilirler. Kaza esnasında araçta bulunan diğer kişiler, şoför kusurlu olsa dahi “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” kapsamında sigorta şirketinden tazminat talep edebilirler ya da bunun için dava açabilirler.

Trafik Kazası Tazminatı İçin Zaman Aşımı Süresi

Trafik kazası sebebiyle mağdur ya da mağdur yakınlarının hak kazanacağı tazminat için zaman aşımı kazanın yaralanmalı ya da ölümlü olması durumunda göre değişir. Trafik kazasının yaralanma ile sonuçlanması durumunda talep edilebilecek “Geçici İş Göremezlik” ya da “Sürekli İş Göremezlik” tazminatları için zaman aşımı 8 yıl olarak belirlenmiştir. Ölümlü kazalarda ise vefat eden kişinin yakınları tarafından talep edilebilecek “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı” için ise 15 yıl olarak belirlenmiştir. Bu sayede mağdur ya da mağdur yakınları geri dönük olarak önceki yıllarda geçirdiği kazalar için tazminat talebinde bulunabilir.

Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Hesaplamada kazanın ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanması; tek ya da çift taraflı olması, kazaya karışan sürücülerin kusur oranı, sürekli sakatlık ya da oluşan diğer kayıp ve zararlar çerçevesinde bir çok faktör mevcuttur. Tazminat bedeli, kaza tespit tutanağı, mağdurların sağlık raporları gibi belgeler, aktüer tarafından incelendikten sonra yapılan aktüerya hesabına göre belirlenmektedir. Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazaları sebebiyle hak kazanılan trafik kazası sigorta ödemesi ve tazminatı ile ilgili daha detaylı hesaplama için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama