Trafik Kazası Sebebiyle Sürekli İş Göremezlik Tazminatı

Trafik Kazası Sebebiyle Sürekli İş Göremezlik Tazminatı

Kazalarda maddi zararlar bir hayli fazla olurken, bazı kazalar yaralanma ya da ölümle sonuçlanabiliyor. Yaralanmalı kazalar sonucunda ise insanlar işlerini devam edemeyerek hayatını idame ettirebilecek maddi kazançtan mahrum kalabiliyorlar. Bu gibi durumlarda pek çok kişi bilmese de Geçici İş Göremezlik ya da Sürekli İş Göremezlik haklarından yararlanabilirler.

Eğer sigortalı bir kişi trafik kazası sonucu yaralanırsa, Geçici İş Göremezlik veya Sürekli İş Göremezlik şeklinde tazminat alabilir. Geçici İş Göremezlik, belirli bir süre sonra tekrar eski işine dönebilecek yaralanmalarda geçerli olurken, Sürekli İş Göremezlik ise kişinin bedensel bütünlüğünün zedelenmesinden kaynaklanan fiziksel, duygusal veya entelektüel potansiyelinin azalması sonucu açılabilen tazminat davasıdır.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatı

Bir kişi “Sürekli İş Göremezlik Tazminatı” davası açmak istiyorsa, kazanın bazı kriterlere uygun olması gerekiyor. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir:

  • Zarar gören kişinin yaşanan olayda suçluluk derecesi ödenecek tazminatta indirime sebep olabilir.
  • Zarar gören kişi, öncesinde zarara razı olmuşsa, yani zarara uğrayacağı tehlikesini göz önünde bulundurarak bu işe kalkışırsa tazminatta indirime veya tümden tazminattan men edilmeye gidilebilir. (Örn: Alkollü olduğunu bildiğiniz bir sürücünün arabasına binmek)
  • Mağdurun iş göremezlik oranı hesaplanarak, bu hususta karar alınacaktır.
  • Zarara uğrayan kişi daha öncesinde özel sigorta ödemeleri yapmışsa, bu ödemeler tazminat hakkı için belirli bir oranda hesaplanacaktır.

Bunlar dışında Sürekli İş Göremezlik Tazminatı iki başlık halinde incelenebilir:

Tam İş Göremezlik Tazminatı

Tam İş Göremezlik, sigortalı kişinin mesleğini %100’lük bir oranla yerine getiremediği durumlar için geçerlidir. Sigortalı kişi, meslekte kazanma gücünü tamamıyla kaybetmiştir. Tam İş Göremezlik durumunda sigortalı kişiye aylık kazancının %70’i ödenir.

Kısmi İş Göremezlik Tazminatı

Kısmı İş Göremezlik ise, sigortalının kazanma gücünü belirli bir oranda kaybettiği durumları gösterir. En az %10 en fazla ise %99,9 oranında yitirilebilir. Kısmi İş Göremezlik durumunda sigortalıya bağlanacak gelir, orana göre değişiklik gösterebilir. Eğer zarar gören kişi, sürekli birinin yardımına muhtaç ise gelir %100 olarak uygulanabilir.

Yakın dönemde trafik kazası sebebiyle yaşadığınız bir mağduriyet ya da kayıp varsa daha fazla bilgi almak için hemen aşağıdaki iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama