Trafik Kazası Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Trafik Kazası Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde, bir trafik kazası sonucu Türk Borçlar Kanunu’nun 41., 45. Ve 47. Maddelerine göre kayıp veya zarara uğrayan kişilerin tazminat alma hakkı bulunur. Dava sonucu hak sahiplerinin eline geçecek para, pek çok kritere gör göz önünde bulundurularak hesaplanır. Bu kriterler arasında, kazanın tek – çift taraflı olamsı, yaralanma durumu, ölüm durumu gibi bir çok faktör yer alır. Bugün, tüm bu kriterleri göz önünde bulundurarak “ Trafik Kazası Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Hesaplanır? ” sorusuna yanıt vermeye çalışacağız.

Öncelikle Trafik kazasında manevi tazminat davası açmadan önce, bu davanın iki duruma göre farklı şekillendiğini bilmek gerekir. Bu durumlar ölümlü trafik kazası ve yaralanmalı trafik kazası. Kriterler dışında bir diğer önemli husus, kazanın tek taraflı bir kaza mı yoksa çift taraflı bir kaza mı olduğudur. Tek taraflı kazalarda manevi tazminat almak biraz daha zor olabilir, ancak çift taraflı kazalarda kusur ve çeşitli etkenler göz önünde bulundurularak dava sonucu tazminat alınabilir. Alınacak tazminat bedeli, trafik kazası aktüerya hesabı sonucuna göre ortaya çıkar. Aktüerya hesabında bir aktüer, kaza tespit tutanağı, mağdurların sağlık raporları gibi belgeleri ve kişinin kalan yaşamı boyunca üretebileceği bir çok değeri  hesaba katarak ödenecek miktarın belirlenmesini sağlar. Bunun yanı sıra ödenebilecek tazminatlar en yüksek değerler şeklinde her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanır, bu yıl için belirlenen trafik sigortası teminatları için buradaki yazıya göz atabilirsiniz.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Ölümlü trafik kazası sonucu ölen kişinin yakınlarının alacağı tazminat miktarının ne kadar olduğu pek çok kriter göz önünde bulundurularak hesaplanır. Bu kriterler arasında kazanın tek veya çift taraflı olması, ölen kişinin kusur oranının olup olmadığı gibi sorular sorulurken, aynı zamanda ölen kişi ve bu kişinin sorumlu olduğu kişilerin kişisel bilgileri de bu dava için önemli sayılır. Trafik Kazası Manevi Tazminat Miktarı için aranan kriterler şu şekilde:

  • Olay Tarih
  • Rapor Tarihi
  • Ölen Kişinin Yaşı
  • Kalan Ömür Hesabı
  • Çalışma Süresi
  • Agi Ücreti (Asgari Geçim İndirimi)
  • Eş ve Çocuklar için Agi Ücreti
  • Eşinin Yaşı
  • Çocukların Yaşı
  • Anne ve Babanın Yaşı

Bu kriterler ışığında ölen kişinin yakınları ve bakmaktan sorumlu olduğu kişiler, belirlenen tazminat miktarından yararlanabilir. Bir trafik kazasında 2018 yılı itibariyle ölen bir kişi için maksimum 360.000 TL ödeme yapılmaktadır. Bu ücret, yukarıdaki bahsettiğimiz kriterlere göre çeşitli indirimlerle düşürülebilir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Yaralanmalı trafik kazalarında tazminat miktarı hesaplamak için bazı kriterler göz önünde bulundurulur. İki ana maddeyle ayrılan bu maddeler, Geçici İş Göremezlik Tazminatı ile Sürekli İş Göremezlik Tazminatıdır. Geçici İş Göremezlik Tazminatında, trafik kazası sonucu sakatlanan kişi, bir süreliğine işini yerine getiremediği durumda çalıştığı sigortalı işinden aldığı paranın oranında belirli bir süre ücret alır. Sürekli İş Göremezlik Tazminatında ise, bedensel bütünlüğünü kaybederek yaptığı işi yerine getiremeyen kişi, kaza öncesinde çalıştığı sigortalı işinden aldığı paraya ve yaşanan kaza sonucu belirlenen kriterlere göre belirli bir tazminat parası alır.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası tazminat miktarını daha detaylı hesaplamak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama