İşgücü Kaybı Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İşgücü Kaybı Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Geçtiğimiz sene ülkemizde 410 binden fazla trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalar sonucunda 300 binden fazla insan yaralandı. Yaralanma sonucu çalıştıkları işi yerine getiremeyen insanlar mahrumiyetlerini gidermek için işgücü kaybı tazminatı alabilirler. Trafik kazası tazminatı alma durumu yaralanan yolcu ve kusurlu olmayan yayalar için daha kolay olmakla birlikte sürücüler için kusur oranı vs. gibi kriterler sebebiyle daha fazla değişkene bağlıdır.

İşgücü kaybı tazminatı alınırken birden fazla hususa dikkat edilmektedir. Bugün, bir kazazedenin alacağı tazminatı nasıl hesaplayacağına değineceğiz. İşgücü kaybı tazminatı, bir kişinin geçirdiği kaza sonucunda sigortalı çalışmakta olduğu işi yerine getirememe durumlarında hayatını idame ettirmesi için öngörülen tazminat türüdür. Geçici iş göremezlik ve sürekli iş göremezlik olarak iki şekilde incelenmektedir.

Geçici İş Göremezlik Tazminatı

Geçici iş göremezlik tazminatı, işgücü kaybından çok yaşanan kaza sonucunda belirli bir süre işini yerine getiremeyen kişilere destek olmak için verilen tazminat türüdür. Kaza sonucunda kırık gibi durumlar yaşanmışsa ve bu sebeple bir süre iş yerine getirilemiyorsa o süre zarfında kişinin kazada suç oranı, normalde kazandığı para, bakmaktan sorumlu olduğu kişiler gibi kriterler göz önünde bulundurularak her ay belirli bir miktar para verilir.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatı

İşgücü kaybı tazminatının ana konusu olarak gösterilen sürekli iş göremezlik tazminatı, bir kişinin yaşanan kaza sonucunda uzuv kaybı gibi ömür boyu çalışmasını engelleyecek ya da engellemese bile çalıştığı işte sağlıklı insanlara nazaran daha çok efor sarf etmesini sağlayacak durumlarda her ay belirlenen özür oranı, kazadaki kusur oranı, kişinin yaşı gibi hususlar göz önünde bulundurularak bir maaş bağlanır. Bağlanan maaşın ücretinde kişinin o an çalıştığı sigortalı işten kazandığı para büyük etkendir.

İşgücü Kaybı Tazminatı Hesaplama

İşgücü kaybı sonucunda ne kadar tazminat alınacağını hesaplamak için bazı hususlara bakılmaktadır. Trafik kazası sonucu işgücü kaybı tazminat hesaplamak için öncelikle aktüerya raporuna bakılır. Sonrasında kişinin kati raporu olarak özür oranını belirlenmesi ve bu özrünün normalde çalıştığı sigortalı işe zararının olup olmayacağına bakılır. Sonrasında normalde çalıştığı işten ne kadar para kazandığına bakılır ve özür oranına göre bir maaş bağlanır. Kişi, bu maaş dışında farklı işlerde çalışmaya devam edebilir.